Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/BBvNQ%20%C4%90H%C4%90C%C4%90TN2020-kysochl.pdf

Back 2Top