Hồ sơ mua cổ phiếu

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Hồ sơ mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Quý cổ đông sau khi chuyển tiền vào tài khoản xin vui lòng gửi các giấy tờ xác nhận việc chuyển tiền theo:

- Số máy fax: 024.33.688.305

- Mail: congbothongtin@stonevietnam.com

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/New folder.zip

Back 2Top