Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Bản danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Danh sách cổ đông lớn nhà nước.pdf

Back 2Top