Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã có xác nhận của kiểm toán.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/STV%202019%20-%20BCHN-sign.pdf

Back 2Top