Báo cáo tài chính riêng năm 2019

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được xác nhận của kiểm toán.

Thông tin chi tiết xin vui lòng trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/STV%202019%20-%20BCTCR-sign.pdf

Back 2Top