Giới thiệu chung về Công ty

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TY

1. Thông tin khái quát

 

 • Tên công ty     : Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
 • Tên giao dịch  : Viet Nam Stone Work - Top Fabrication Joint Stock Company
 • Tên viết tắt      : STONE VIETNAM
 • Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0500555916 (Chuyển từ số ĐKKD 0303000640 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007) và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26/10/2017.
 • Vốn điều lệ      : 110.000.000.000 đồng
 • Địa chỉ             : Khu công nghiệp CNC, Khu CNC Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện  Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại       : 024 –  33688306                     Fax : 024 –  33688305
 • Email               :  info@stonevietnam.com      Website :  www.stonevietnam.com
 • Mã cổ phiếu    : STV

  2. Quá trình hình thành và phát triển

 • Ngày 13/02/2007, Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu số 0303000640 của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) cấp với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.
 • Ngày 21/06/2007, Công ty được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chính thức trở thành Công ty đại chúng.
 • Ngày 05/04/2010, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 85/2010/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán là : STV.
 • Ngày 08/12/2011 Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là STV và ngày 15/12/2011 là ngày bắt đầu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Từ khi thành lập đến nay Công ty đã có 05 lần tăng vốn điều lệ, quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thế như sau:
 • Lần 1: Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng trong năm 2008 bằng hình thức phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết số 01/NQ/SVN-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2008 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược của Công ty là Công ty Đá ốp lát cao cấp VINACONEX và Công ty Cổ phần Đệ Tam.

  Lần 2: Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng trong năm 2009 bằng hình thức phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết số 01/2009/NQ/SVN-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2009 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.

  Lần 3: Tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 41,025 tỷ đồng trong năm 2012 bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2012 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua.

  Lần 4: Tăng vốn điều lệ từ 41,025 tỷ đồng lên 45,127 tỷ đồng trong năm 2013 bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược theo Nghị quyết số 01/2013/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua.

  Lần 5Tăng vốn điều lệ từ 45,127 tỷ đồng lên 65,127 tỷ đồng trong năm 2014 bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2013/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2013 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua.

 • Lần 11Tăng vốn điều lệ từ 65,127 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng trong năm 2017 bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 10A/2017/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 của Hội Đồng Quản Trị  Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam thông qua.

  3.  Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

  3.1 Ngành nghề kinh doanh

  Ngành nghề kinh doanh chính trong năm nay của Công ty là tư vấn, thiết kế, gia công, chế tác các sản phẩm từ đá nhân tạo gốc thạch anh thương hiệu VICOSTONE Quartz Surfaces sử dụng trong nội thất gia đình, nhà hàng, khách sạn, văn phòng và các dự án cao cấp.

  3.2.   Địa bàn kinh doanh

  Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (STV) không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu để trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm từ đá nhân tạo gốc thạch anh thương hiệu VICOSTONE Quartz Surfaces. Sản phẩm của Công ty có mặt trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như được xuất khẩu đi một số nước trên Thế giới.

Back 2Top