Thông báo tuyển dụng kỹ sư

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí trưởng nhóm hoàn thiện.

1. Mô tả công việc

- Hoạch định và lập kế hoạch sản xuất của tổ hoàn thiện mẫu

- Quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận hoàn thiện đảm bảo được năng suất và kế hoạch

- Đảm bảo tuân thủ các quy trình sản xuất, các quy định về an toàn, chất lượng được thực hiện đầy đủ và tuân thủ

- Cải tiến quy trình, trang thiết bị sản xuất để nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng

- Quản lý kiểm tra và xây dựng hướng dẫn sử dụng với mỗi thiết bị đảm bảo hoạt động tốt, bảo dưỡng tốt và thực hiện đúng hướng dẫn

- Tổ chức các chương trình đào tạo cho công nhân tổ hoàn thiện

- Lập báo các đề xuất sản xuất, hồ sơ liên quan đến công việc hoàn thiện mẫu

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của CBQL

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Tuyển dụng kỹ sư 2017.pdf

Back 2Top