Thông báo tuyển dụng công nhân chế tác đá

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 10 công nhân chế tác đá thủ công.

Thời hạn nhận hồ sơ: từ 22/02/2018 đến ngày 10/03/2018.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Email: thamnt@stonevietnam.com

Điện thoại: 024.33.688.306

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Thông báo tuyển dụng.pdf

Back 2Top