Thông báo tuyển dụng kỹ sư An toàn lao động

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam đang có nhu cầu cần tuyển dụng 01 kỹ sư An toàn lao động, các công việc chính bao gồm:

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động

- Công tác phòng cháy chữa cháy

- Công tác môi trường

- Chăm sóc sức khỏe người lao động

Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động, Phòng cháy chữa cháy, môi trường.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

/Uploads/files/Tuyển dụng kỹ sư an toàn STV.pdf

Back 2Top