Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ (Phó Giám đốc Đỗ Quang Tiến)

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Phó Giám đốc Đỗ Quang Tiến.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Do%20Quang%20Tien-kyso.pdf

Back 2Top