Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Chế tác đá Việt Nam

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Thông báo số 1851/TB-SGDHN ngày 25/05/2021 về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam, mã chứng khoán: STV

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/CV số 21-kyso.pdf

Back 2Top