Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Thông báo số 2083/TB-VSD về việc Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với mã cổ phiếu STV.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm,

Trân trọng!

/Uploads/files/Thông báo hủy đăng ký chứng khoán.pdf

Back 2Top