Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ (Phó Giám đốc Đỗ Quang Tiến)

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ:

Người nội bộ: Phó Giám đốc Đỗ Quang Tiến

Số lượng cổ phiếu trước khi bán: 540.476 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 540.476 CP

Số lượng cổ phiếu sau khi bán: 0 CP

Ngày dự kiến thực hiện giao dịch: 01/06/2021

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/018.pdf

Back 2Top