Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết số 08 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/BBvaNQ%20so%2008-kyso.pdf

Back 2Top