BB và NQ thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư BB và NQ số 07 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/BBvaNQso07-sign.pdf

Back 2Top