Biên bản và Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/BB va NQ so 11_2018.pdf

Back 2Top