Công bố quyết định thanh tra thuế

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Quyết định về thanh tra thuế tại Công ty.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Công bố thông tin thuế-sign.pdf

Back 2Top