Công văn trả lời của UBCKNN về việc đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Công văn số 3592/UBCK-GSĐC ngày 29/05/2020 về việc đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/CV3592UBCKNN-kyso.pdf

Back 2Top