Hủy đăng ký công ty đại chúng

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư thông báo số 12/2021/CV/STV-QHCĐ về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Hủy đăng ký công ty đại chúng-kyso.pdf

Back 2Top