Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 giữa công ty và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/scan(1).pdf

Back 2Top