Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Công văn số 33/2020/CV/STV-QHCĐ về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 giữa Công ty CP chế tác đá Việt Nam và Công ty TNHH Ermst&Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội..

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/CV%20s%E1%BB%91%2033-kyso.pdf

Back 2Top