Lựa chọn đơn vị Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020 của Công ty

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết số 09 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/BBNQso09-kyso.pdf

Back 2Top