Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư biên bản và nghị quyết số 10 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Biên bản và Nghị quyết số 10(1).pdf

Back 2Top