Nghị quyết giao dịch nguyên tắc với các công ty, đơn vị có liên quan

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết số 01/2019 NQ/STV-HĐQT về thông qua các giao dịch năm 2019 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty, đơn vị có liên quan.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Nghi quyet giao dich nguyen tac 2019.pdf

Back 2Top