Thay đổi giẩy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12).

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Giấy ĐKKD lần 12-signt(1).pdf

Back 2Top