Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/Giay%20DKDK%20thay%20doi%20lan%2013-kyso.pdf

Back 2Top