Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.
Trân trọng!

/Uploads/files/Thông báo ký hợp đồng kiểm toán-signt.pdf

Back 2Top