Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam trân trọng công bố tới các quý cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết số 02 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

/Uploads/files/BBvaNQ số 02.pdf

Back 2Top